กรณีธรรมกาย

กรณี ว วชิรเมธี ธรรมกาย : 3 สิ่งที่ วิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ผิดเพี้ยน

กรณี ว วชิรเมธี ธรรมกาย  กรณีธรรมกาย นักวิชาการเผย วิทยานิพนธ์ พระ ว.วชิรเมธี ธรรมกาย ชี้นำสังคมในทางที่ผิด และเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา ดูหมิ่นพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ สมัยพุทธกาลกรณีธรรมกาย ธรรมกาย อ้างพระไตรปิฎก สามารถปลอมปนให้วิปริตได้ บ่อนทำงานคณะสงฆ์ให้แตกแยก กรณีธรรมกาย ขาดการศึกษาความเป็นจริงเกี่ยวกับการสอนของวัดธรรมกาย แต่เขียนหลักฐานต่างๆให้น่าเชื่อถือ มาเป็นงานวิจัยนี้ แค่คำว่า”ธรรมกาย” มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฏกฉบับภาษาจีนผู้เขียนยังไม่รู้ ยังหาว่าเป็นนิกายใหม่กรุณาอ่าน….กรณีธรรมกาย ธรรมกาย กรณีธรรมกาย ธรรมกาย กรณี ว วชิรเมธี ธรรมกาย