ความจริงวันนี้ 30 พ.ย. 2559 : หลวงพ่อธัมมชโยอาพาธ, ท่านไม่มีความผิด,!

ความจริงวันนี้ 30 พ.ย. 2559 : หลวงพ่อธัมมชโย อาพาธ, ท่านไม่มีความผิด,  ปี 2558 ท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว !  ทั้งให้ความร่วมมือ ให้เจ้าหน้าที่พบ และให้ข้อมูลไปหมดแล้ว !