กรณีธรรมกาย

กรณี ว วชิรเมธี ธรรมกาย : 3 สิ่งที่ วิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ผิดเพี้ยน

กรณี ว วชิรเมธี ธรรมกาย  กรณีธรรมกาย นักวิชาการเผย วิทยานิพนธ์ พระ ว.วชิรเมธี ธรรมกาย ชี้นำสังคมในทางที่ผิด และเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา ดูหมิ่นพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ สมัยพุทธกาลกรณีธรรมกาย ธรรมกาย อ้างพระไตรปิฎก สามารถปลอมปนให้วิปริตได้ บ่อนทำงานคณะสงฆ์ให้แตกแยก กรณีธรรมกาย ขาดการศึกษาความเป็นจริงเกี่ยวกับการสอนของวัดธรรมกาย แต่เขียนหลักฐานต่างๆให้น่าเชื่อถือ มาเป็นงานวิจัยนี้ แค่คำว่า”ธรรมกาย” มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฏกฉบับภาษาจีนผู้เขียนยังไม่รู้ ยังหาว่าเป็นนิกายใหม่กรุณาอ่าน….กรณีธรรมกาย ธรรมกาย กรณีธรรมกาย ธรรมกาย กรณี ว วชิรเมธี ธรรมกาย

กรณีธรรมกาย

กรณีธรรมกาย : ป.อ. ปยุตฺโต บิดเบือนพระไตรปิฏก

กรณีธรรมกาย ธรรมกาย โดยสรุป ท่าน ป.อ.ปยุตโต กล่าวสรุปว่า “…. ผู้เป็นหัวหน้าหมู่ เป็นนักปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตย” . . . . . . เป็นการสรุปเองที่แตกต่างจากพระไตรปิฎกอย่างสิ้นเชิง . . . . . นี่ย่อมไม่ใช่ธรรมะจากพระพุทธโอษฐ์แล้วครับ . . . . อย่างนี้ไม่อันตรายหรือครับ ถ้าคนเข้าใจผิด ก็จะบอกว่าเอาธรรมาธิปไตยดีกว่า เพราะดูมีธรรมะ ดีกว่าประชาธิปไตย ทั้งที่ธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ระบอบการปกครอง ไม่ใช่การปกครองโดยใช้ธรรมะ แต่เป็นการใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเพื่อการบรรลุธรรม ซึ่งการบรรลุธรรมนี้ ยังสามารถใช้การพิจารณาจากอัตตา หรือพิจารณาจากทางโลกเพื่อบรรลุธรรม เป็นการใช้มรรคที่ต่างกันเท่านั้น  — พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องการปกครองโดยธรรมาธิปไตย คงเป็นความเข้าใจผิดแล้ว ส่วนคำว่า อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย เป็นหนทางการละอกุศลและเจริญธรรม ไม่เกี่ยวกับการปกครองเลยครับ (1) อธิปไตยสูตรในพระไตรปิฎก http://www.tipitaka.com/atipatai.htm  ต่างจากที่ ป.อ.ปยุตโต อ้างอย่างสิ้นเชิง…