3 thoughts on “กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน

  1. Pingback: องอาจ ธรรมนิทา แถลงข่าวคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย 15 มิ.ย. 59 | กรณี ธรรมกาย

  2. สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ บทความนี้จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีความเข้าใจข้อเท็จจริงได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น สาธุ สาธุ สาธุ

    Like

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s