10 thoughts on “กรณีพระธัมมชโย dsi โปร่งใสจริงหรือ!?!

  1. Pingback: กรณีธรรมกาย : “บิ๊กตู่” “พระธัมมชโย” กับความเข้าใจที่ถูกต้อง! | กรณี ธรรมกาย

  2. Pingback: กรณีธรรมกาย : “บิ๊กตู่” “พระธัมมชโย” มาปรับทัศนคติให้ถูกต้องกัน! | กรณี ธรรมกาย

  3. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ตอบ! จริงหรือที่คณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกร

  4. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ตอบ! จริงหรือที่คณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกร

  5. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ตอบ! จริงหรือที่คณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกร

  6. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ตอบ! จริงหรือที่คณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกร

  7. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ตอบ! จริงหรือที่คณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกร

  8. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ตอบ! จริงหรือที่คณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกร

  9. Pingback: กรณีธรรมกาย : องอาจ ธรรมนิทา ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน | กรณี ธรรมกาย

  10. Pingback: องอาจ ธรรมนิทา แถลงข่าวคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย 15 มิ.ย. 59 | กรณี ธรรมกาย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s