4 thoughts on “กรณีพระธัมมชโย dsi ทำเกินไปหรือเปล่า!?

  1. ขอเชิญ DSI และสื่อไทยทั้งหลายพักสักครู่ แล้วนั่งหลับตาทำใจนิ่งๆ สักอย่างน้อย 15 นาที แล้วใจจะสว่างขึ้น จะเกิดความคิดสร้างสรรที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมมากขึ้น ลองดูนะครับ

    Like

  2. Pingback: กรณีพระธัมมชโย dsi : วิเคราะห์ “การปั่นกระแส” และสร้าง “อภิมหาดราม่า” | กรณี ธรรมกาย

  3. Pingback: พระธัมมชโย dsi กรณีธรรมกาย คำถามชวนคิด? #1 | กรณี ธรรมกาย

  4. Pingback: กรณีพระธัมมชโย dsi โปร่งใสจริงหรือ!?! | กรณี ธรรมกาย

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s